Welkom

 Doelstelling van de stichting
 
De stichting Recht op muziek voor kinderen streeft er naar kinderen, maar ook volwassenen,  muziekonderwijs aan te bieden in hun bekende omgeving.
 
Wij willen zo bijdragen tot een goede basis voor de wijk, de scholen en hopen bij te dragen aan de ontwikkeling naar de toekomst.

De lessen worden door gediplomeerde vakdocenten gegeven, in groepsverband of persoonlijk.
Doorgaans in de school waar de kinderen ook overdag  in de wijk les krijgen.
Een proefles is altijd kosteloos.
 
Kijkt u bij de muziekinstrumenten cq. de docenten voor meer details, of vraag meer informatie via mailto:info@rechtvoorkinderen.nl.