Welkom

Welkom op deze site. Stichting Recht op Muziek is opgezet nadat muziekschool De Muzerie ermee ophield. De docenten gingen zelfstandig verder, maar velen van hen wel in teamverband. Inmiddels (we schrijven het voorjaar 2020) is de groep geslonken. De vraag lag in 2019 op tafel of de stichting verder zou gaan. Daar is uiteindelijk voor gekozen. Er is een nieuw bestuur gevormd, en er wordt vooruit gedacht.
 
De website is misschien niet op alle punten helemaal actueel, maar de belangrijkste informatie is er te vinden.
 
Doelstelling van de stichting
 
De stichting Recht op muziek voor kinderen streeft er naar kinderen, maar ook volwassenen,  muziekonderwijs aan te bieden in hun bekende omgeving.
 
Wij willen zo bijdragen tot een goede basis voor de wijk, de scholen en hopen bij te dragen aan de ontwikkeling naar de toekomst.

De lessen worden door gediplomeerde vakdocenten gegeven, in groepsverband of persoonlijk.
Doorgaans in de school waar de kinderen ook overdag  in de wijk les krijgen.
Een proefles is altijd kosteloos.
 
Kijkt u bij de muziekinstrumenten cq. de docenten voor meer details, of vraag meer informatie via mailto:info@rechtvoorkinderen.nl.