2014

Financiën

2014
Financieel Jaaroverzicht 2014   Stichting Recht op Muziek voor Kinderen    
TOTAAL -203 9246.13 7340.49 1702.64
Opening Inkomsten Uitgaven Saldo
Contanten 173.4 173.4
Bankrekening 605.5 4940.51 2625.9 2920.11
Debiteuren 140 1945.5 2060.5 25
Betaalde borgsommen 120 120 0
Vooruitbetaalde belastingen 0
Tijdelijke activa 0
Kantoormeubilair 0
Muziekinstrumenten 1000 1000
Hardware/Software 0
Crediteuren -473.67 867.75 394.08 0
Banklening korte termijn 0
Lening van Bestuursleden 1415.87 1415.87
Voorschotten 1000 -1000
Banklening lange termijn
Tijdelijke passiva

2014 was het eerste volledige jaar van de Stichting Recht op Muziek voor Kinderen
De activiteiten hebben meer vorm gekregen, zoals deze in 2013 zijn gestart.
De negatieve balans over 2013 is weggewerkt mede door de gevolgde opzet.
Docenten hebben in 2014 voor het eerst een financiele bijdrage geleverd op
basis van gemaakte afspraken. Tevens hebben de giften voor de organisatie van
een kerstconcert de totale kosten kunnen dekken.
Er zijn geen nieuwe schulden ontstaan of leningen verstrekt door bestuursleden
De bestuurders van de Stichting RMK hebben het volste vertrouwen in de
toekomst. Ook de samenwerking met scholen en vakdocenten zullen in 2015
verder gaan toenemen. Mede door de subsidie regelingen aan de scholen
is het meer mogelijk geworden om muziek in het primaire onderwijs als leervak
te gaan aanbieden. Een doorstromende leerlijn in- en na schooltijd maakt het
mogelijk om de subsidie aan de scholen beter in te zetten en waarbij het
onderwijsveld een beroep zal gaan doen op de stichting.

Met veel vertrouwen in 2015 zal een start gemaakt worden om:
– de leningen af te lossen
– een kinderkoor op te starten in Zwolle-Zuid
– uitbreiding van samenwerking met scholen in wijk Stadshagen
– samenwerking opstarten met scholen in de wijken Westenholte en Berkum
– organisatie van een winterconcert in de wijk Stadshagen
– een beleidsnotitie voor de komende jaren realiseren