2015

     
Administratie: 8 - Stg. " Recht op Muziek voor Kinderen" Zwolle
Datum: 3 februari 2018 door Th. van den Berg
 Balans / Winst- en verliesrekening   
     
  2015
  Eindsaldo (Debet) Eindsaldo (Credit)
Winst- en verliesrekening    
Niet gekoppeld   2.630,77
3 - Opbrengsten    
30 - Omzet   6.405,13
Totaal: 3 - Opbrengsten   6.405,13
4 - Kosten    
Niet gekoppeld 71,47  
43 - Overige bedrijfskosten 5.532,24  
Totaal: 4 - Kosten 5.603,71  
Resultaat 3.432,19  
Totaal: Winst- en verliesrekening 9.035,90 9.035,90