Opzet mecenasprogramma


"Uitgestelde koffie” is ontstaan in Italië. Mensen die het kunnen en willen betalen bestellen in het café één kopje koffie maar rekenen er twee af. Een volgende gast met een zeer krappe beurs krijgt als het niet al vergeven is het uitgestelde kopje koffie. Vers geschonken, uiteraard.

Muziek betekent veel voor u. U luistert naar uw CD’s of LP’s, volgt muzieklessen of bezoekt concerten. Mag een voor u onbekend kind misschien meegenieten van "uw” muziek? U kunt dat mogelijk maken door "mecenas” te worden: u maakt het dan – alleen of met anderen – voor een kind mogelijk om onder begeleiding van een professionele docent een muziekinstrument te leren bespelen.

Wat vragen wij van u?

U bepaalt voor welk percentage u een kind kunt en wilt ondersteunen. Het minimum bedraagt 10%, wat overeenkomt met € 50 per jaar (20 lesuren à € 25). Het resterende bedrag wordt door anderen bij elkaar gebracht.
U verstrekt ons via deze site een machtiging voor deze jaarlijkse bijdrage. Als u een volgend jaar niet meer kunt of wilt participeren trekt u deze machtiging weer in.
 
 
U kiest een instrument waarvan u het belangrijk vindt dat een kind het leert bespelen, bijvoorbeeld viool, gitaar, piano, trompet of saxofoon.
U laat ons weten in hoeverre uw identiteit bekendgemaakt mag worden bij het kind dat u financieel ondersteunt. Tenzij u anders aangeeft blijft u anoniem.
  
Wat bieden wij u?

Wij selecteren kinderen die graag een muziekinstrument willen leren bespelen, maar daar niet de financiële mogelijkheden voor hebben. Dat betekent normaal gezien dat de ouder(s) of verzorger(s) van een bijstandsuitkering moeten rondkomen.
Wij verzamelen bijdragen van donateurs totdat we het benodigde bedrag bij elkaar hebben voor één jaar les voor een kind. Zodra dat het geval is gaan de lessen van start.
  
Wij zorgen voor een goed studie-instrument, bladmuziek e.d.
Eens per jaar informeert de docent u via ons over de voortgang van "uw protegé”, en belangrijker over het plezier dat hij of zij aan muziek beleeft.