Welkom

Doelstelling

De Stichting Recht op muziek voor kinderen heeft zich ten doel gesteld door samenwerking met vakdocenten muzikale vorming en zoveel mogelijk wijkgebonden basisscholen op een pedagogisch verantwoord proces een bijdrage te leveren in de realisatie van:

het verzorgen, opzetten en instandhouden van muziekonderwijs voor leerlingen aan de basisschool in een vertrouwde omgeving,

na schooltijd het geven van individuele- en/of groepslessen, de talenten van minderjarigen op het gebied van muziek ten volle tot hun recht laten komen, ook na het verlaten van de basisschool, minderjarigen met beperkingen door middel van muziek hun talenten te laten leren ontdekken,
minderjarigen door middel van muziek met elkaar in contact telaten komen, het opzetten van gezamenlijke muzikale projecten door minderjarigen, ten behoeve van verschillende doelgroepen in woonwijken, waaronder bewoners van zorginstellingen, basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs.

Opzet mecenasprogramma

"Uitgestelde koffie” is ontstaan in Italië. Mensen die het kunnen en willen betalen bestellen in het café één kopje koffie maar rekenen er twee af. Een volgende gast met een zeer krappe beurs krijgt als het niet al vergeven is het uitgestelde kopje koffie. Vers geschonken, uiteraard.

Muziek betekent veel voor u. U luistert naar uw CD’s of LP’s, volgt muzieklessen of bezoekt concerten. Mag een voor u onbekend kind misschien meegenieten van "uw” muziek? U kunt dat mogelijk maken door "mecenas” te worden: u maakt het dan – alleen of met anderen – voor een kind mogelijk om onder begeleiding van een professionele docent een muziekinstrument te leren bespelen.

Wat vragen wij van u?

U bepaalt voor welk percentage u een kind kunt en wilt ondersteunen. Het minimum bedraagt 10%, wat overeenkomt met € 50 per jaar (20 lesuren à € 25). Het resterende bedrag wordt door anderen bij elkaar gebracht.
U verstrekt ons via deze site een machtiging voor deze jaarlijkse bijdrage. Als u een volgend jaar niet meer kunt of wilt participeren trekt u deze machtiging weer in.
 
 
U kiest een instrument waarvan u het belangrijk vindt dat een kind het leert bespelen, bijvoorbeeld viool, gitaar, piano, trompet of saxofoon.
U laat ons weten in hoeverre uw identiteit bekendgemaakt mag worden bij het kind dat u financieel ondersteunt. Tenzij u anders aangeeft blijft u anoniem.
 
 
Wat bieden wij u?

Wij selecteren kinderen die graag een muziekinstrument willen leren bespelen, maar daar niet de financiële mogelijkheden voor hebben. Dat betekent normaal gezien dat de ouder(s) of verzorger(s) van een bijstandsuitkering moeten rondkomen.
Wij verzamelen bijdragen van donateurs totdat we het benodigde bedrag bij elkaar hebben voor één jaar les voor een kind. Zodra dat het geval is gaan de lessen van start.
 
 
Wij zorgen voor een goed studie-instrument, bladmuziek e.d.
Eens per jaar informeert de docent u via ons over de voortgang van "uw protegé”, en belangrijker over het plezier dat hij of zij aan muziek beleeft.
 
 
Meer weten? Neem dan gerust contact op met een van de bestuursleden van de stichting "Recht op Muziek voor Kinderen”. Meteen bewijzen dat de droom van een kind geen bedrog hoeft te zijn? Ga dan nu naar de aanmeldpagina.
 
https://www.facebook.com/rechtopmuziek/?fref=ts
Copyright © 2016 Recht Op Muziek